του Ν.4186/2013 (νέες ειδικότητες)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Οδηγοί Σπουδών ειδικοτήτων ΙΕΚ του Ν.4186/2013

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για τους Οδηγούς Σπουδών ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ. του Ν.2009/1992 (παλαιές ειδικότητες) ανατρέξτε εδώ

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 «Επαγγελματικά περιγράμματα και προγράμματα σπουδών» του Ν.4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κατόπιν της επικύρωσης των αποτελεσμάτων ελέγχου από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (ΔΑ/32521, ΔΑ/35965, ΔΑ/44022, ΔΑ/22098, ΔΑ/49459/24-09-2018, ΔΠ/3376/21-02-2020 αποφάσεις των υπ΄ αριθμ. 272/29-6-2017, 275/27-07-2017, 331/12-09-2018, 312/17-05-2018 και 333/24-09-2018 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε Εβδομήντα Δύο (72) Προγράμματα Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, δημοσιοποιούνται οι Οδηγοί Σπουδών των παραπάνω ειδικοτήτων, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα (πατήστε πάνω στην Ειδικότητα):

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

a href="/ΤΕΧΝΙΚΟΣ%20ΔΙΚΤΥΩΝ%20ΚΑΙ%20ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.pdf">ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ"ΝΙΩΝ

a href="/ΤΕΧΝΙΚΟΣ%20ΗΥ.pdf">ΤΕΧΝΙΚΟΣ"Η/Υ

a href="/ΤΕΧΝΙΚΟΣ%20ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ%20ΗΥ.pdf">ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ" Η/Υ

a href="/_ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ%20ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ%20(ΠΟΛΥΜΕΣΑ%20-%20WEB%20DESIGNER%20DEVELOPER%20-%20VIDEO%20GAMES)~.pdf">ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡ"ΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)

ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

a href="/ΤΕΧΝΙΚΟΣ%20ΦΑΡΜΑΚΩΝ%20ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ%20ΚΑΙ%20ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ%20ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ..pdf">ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡ"ΪΟΝΤΩΝ

ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

a href="/ΤΕΧΝΙΚΟΣ%20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ%20ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ%20ΚΑΙ%20ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ%20-%20ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ%20ΜΟΔΑΣ_2_18%20D.pdf">ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΣΧΕΔΙΑ"ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

a href="/ΤΕΧΝΙΚΟΣ_ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ%20ΘΕΡΜΙΚΩΝ%20ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ%20ΚΑΙ%20ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ%20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ%20ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ%20ΚΑΙ%20~.pdf">ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕ"ΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

a href="/ΤΕΧΝΙΚΟΣ%20ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ%20ΨΥΞΗΣ%20ΑΕΡΙΣΜΟΥ%20ΚΑΙ%20ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ..pdf">ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜ"ΤΙΣΜΟΥ

a href="/ΤΕΧΝΙΚΟΣ%20ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ%20n.pdf"> ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝ"ΤΡΟΝΙΚΗΣ

a href="/ΤΕΧΝΙΚΟΣ%20ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ%20ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ%20ΠΗΓΩΝ%20ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.pdf">ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕ"ΓΕΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

a href="/ΤΕΧΝΙΚΟΣ%20ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ.pdf">ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣ"ΩΝ

a href="/ΤΕΧΝΙΚΟΣ%20ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ.pdf">ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗ"ΩΝ

a href="/ΤΕΧΝΙΚΟΣ%20ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ%20ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ%20ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.pdf">ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ"ΣΕΩΝ

a href="/ΤΕΧΝΙΚΟΣ%20ΙΑΤΡΙΚΩΝ%20ΟΡΓΑΝΩΝ.pdf">ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓ"ΝΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

a href="/ΣΤΕΛΕΧΟΣ%20ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ%20ΚΑΙ%20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.pdf">ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ"ΜΙΑΣ

a href="/ΣΤΕΛΕΧΟΣ%20ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ%20ΚΑΙ%20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ%20ΣΤΟΝ%20ΤΟΜΕΑ%20ΤΗΣ%20ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ.pdf">ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ "ΑΥΤΙΛΙΑΣ

a href="/ΣΤΕΛΕΧΟΣ%20ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ%20ΚΑΙ%20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ%20ΣΤΟΝ%20ΤΟΜΕΑ%20ΤΟΥ%20ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.pdf">ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ "ΟΥΡΙΣΜΟΥ

a href="/Στέλεχος%20Διοίκησης%20και%20Οικονομίας%20στον%20Τομέα%20της%20Υγείας.pdf"><em>ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜ"Α ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

a href="/ΣΤΕΛΕΧΟΣ%20ΕΜΠΟΡΙΑΣ,ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ%20ΚΑΙ%20ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ%20ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ%20(MΑΡΚΕΤΙΝG).pdf">ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩ" (MARKETING)

a href="/Στέλεχος%20Υπηρεσιών%20Εφοδιαστικής%20Αλυσίδας%20(Logistics).pdf"><em>ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ"ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS)

a href="/ΣΤΕΛΕΧΟΣ%20ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ%20ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ%20-%20ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ%20ΓΡΑΦΕΙΟΥ.pdf">ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Γ"ΑΦΕΙΟΥ

a href="/Γραμματέας%20Ανώτερων%20και%20Ανώτατων%20Στελεχών.pdf">ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤ"ΛΕΧΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

a href="/ΣΤΕΛΕΧΟΣ%20ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ%20ΚΑΙ%20ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ_2_18_b.pdf">ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛ"ΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

a href="/ΣΤΕΛΕΧΟΣ%20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ%20ΚΑΙ%20ΕΛΕΓΧΟΥ%20ΤΡΟΦΙΜΩΝ%20ΚΑΙ%20ΠΟΤΩΝ..pdf">ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κ"Ι ΠΟΤΩΝ

a href="/Τεχνικός%20Αμπελουργίας%20και%20Οινολογίας.pdf"><em>ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ Ο"ΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

a href="/ΤEXNIKOΣ%20ΔΑΣΙΚΗΣ%20ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.pdf">ΤEXNIKOΣ ΔΑΣΙΚΗΣ "ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

a href="/Τεχνολογικών%20Εφαρμογών%20και%20Εγκαταστάσεων%20σε%20Έργα%20Τοπίου%20και%20Περιβάλλοντος~.pdf">Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε Έργα Τοπίου και Περ"βάλλοντος

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

a href="/ΤΕΧΝΗ%20ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ.pdf">ΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦ"ΑΣ

a href="/ΕΣΩΤ.%20ΑΡΧΙΤ.%20ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ%20ΚΑΙ%20ΣΧΕΔ.%20ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ.pdf">ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ Κ"Ι ΣΧΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

a href="/ΜΟΥΣΙΚΗ%20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.pdf">ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟ"ΙΑ

a href="/ΗΧΟΛΗΨΙΑ.pdf">ΗΧΟΛΗΨ"Α

a href="/ΤΕΧΝΙΚΟΣ%20ΚΙΝ.%20ΕΙΚ.-ΗΛΕΚΤΡ.%20ΣΧΕΔ.%20ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ.pdf">ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ- ΗΛΕ"ΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ

a href="/ΤΕΧΝΗ%20ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ.pdf">ΤΕΧΝΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣ"ΑΣ

a href="/ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ%20ΕΝΤΥΠΟΥ%20ΚΑΙ%20ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ%20ΜΕΣΩΝ.pdf">ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ"ΜΕΣΩΝ

a href="/ΤΕΧΝΙΚΟΣ%20ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ%20ΕΡΓΩΝ%20ΤΕΧΝΗΣ%20ΚΑΙ%20ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.pdf">ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑ"ΟΤΗΤΩΝ

a href="/ΤΕΧΝΙΚΟΣ%20ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ%20ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ%20ΚΑΙ%20ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ%20ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ..pdf">ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣ"ΗΜΑΤΟΣ

a href="/ΤΕΧΝΙΚΟΣ%20ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ%20ΕΡΓΩΝ%20ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ.pdf">ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑ"ΙΚΗΣ

a href="/Λογοτεχνική%20Μετάφραση%20Κειμένων%20και%20Διόρθωση,%20Επιμέλεια%20Κειμένων.pdf"><em>ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ, ΕΠΙΜΕ"ΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

a href="/Τέχνη%20Σκίτσου%20-%20Εικονογραφίας%20–%20Γραφικών.pdf"><em>ΤΕΧΝΗ ΣΚΙΤΣΟΥ - ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ"- ΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΘΕΑΤΡΟΥ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 

a href="/ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ,%20ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ%20ΚΑΙ%20ΡΕΠΟΡΤΕΡ.pdf">ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕ"ΟΡΤΕΡ

a href="/ΑΘΛΗΤΙΚΗ%20ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ.pdf">ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ"ΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

 

a href="/ΤΟΥΡ.%20ΜΟΝΑΔ.%20ΚΑΙ%20ΕΠΙΧ.%20ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ(ΥΠ.%20ΥΠΟΔΟΧΗΣ%20-%20ΥΠ.%20ΟΡΟΦΩΝ%20-%20ΕΜΠΟΡΕΥΜ)~.pdf">ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟ"ΕΝΙΑΣ ( ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)

a href="/ΤΕΧΝΙΚΟΣ%20ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ.pdf">ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣ"ΙΚΗΣ

a href="/ΤΕΧΝΙΚΟΣ%20ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ%20ΤΕΧΝΗΣ%20-%20ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ%20(CHEF).pdf">ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ- ΑΡΧΙΜΑ"ΕΙΡΑΣ (CHEF)

a href="/Θρησκευτικού%20Τουρισμού%20και%20Προσκυνηματικών%20Περιηγήσεων.pdf"><em>ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ Π"ΡΙΗΓΗΣΕΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

a href="/ΒΟΗΘΟΣ%20ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.pdf">ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕ"ΑΣ

a href="/ΒΟΗΘΟΣ%20ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ..pdf">ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕ"ΟΥ

a href="/ΒΟΗΘΟΣ%20ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.pdf">ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕ"ΑΣ

a href="/ΒΟΗΘΟΣ%20ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ%20ΚΑΙ%20ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ..pdf">ΒΟΗΘΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛ"ΓΙΑΣ

a href="/ΒΟΗΘΟΣ%20ΙΑΤΡΙΚΩΝ%20ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ..pdf">ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗ"ΙΩΝ

a href="/ΒΟΗΘΟΣ%20ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ%20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.pdf">ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟ"ΙΑΣ

a href="/ΒΟΗΘΟΣ%20ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ.pdf">ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟ"ΩΝ

a href="/ΒΟΗΘΟΣ%20ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ%20ΓΕΝΙΚΗΣ%20ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ..pdf">ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗ"ΕΙΑΣ

a href="/ΒΟΗΘΟΣ%20ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ%20ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ..pdf">ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟ"ΙΑΣ

a href="/Διασώστης%20-%20Πλήρωμα%20Ασθενοφόρου.pdf">ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝ"ΦΟΡΟΥ

a href="/ΒΟΗΘΟΣ%20ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ%20ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ..pdf">ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓ"ΙΟΥ

a href="/Βοηθός%20Νοσηλευτικής%20Μαιευτικής.pdf">ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤ"ΚΗΣ

a href="/ΒΟΗΘΟΣ%20ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ%20ΑΤΟΜΩΝ%20ΜΕ%20ΕΙΔΙΚΕΣ%20ΠΑΘΗΣΕΙΣ.pdf">ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ Π"ΘΗΣΕΙΣ

a href="/ΒΟΗΘΟΣ%20ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ%20ΜΟΝΑΔΩΝ%20ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ%20ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.pdf">ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡ"ΠΕΙΑΣ

a href="/ΒΟΗΘΟΣ%20ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ%20ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ%20ΠΑΘΗΣΕΩΝ.pdf">ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘ"ΣΕΩΝ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

 

a href="/ΤΕΧΝΙΚΟΣ%20ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ%20ΤΕΧΝΗΣ%20ΚΑΙ%20ΜΑΚΙΓΙΑΖ.pdf">ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑ"ΙΓΙΑΖ

a href="/ΤΕΧΝΙΚΟΣ%20ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ%20ΤΕΧΝΗΣ.pdf">ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕ"ΝΗΣ

a href="/ΤΕΧΝΙΚΟΣ%20ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ%20ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ%20-ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ%20ΝΥΧΙΩΝ%20KAI%20ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ.pdf">ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ- ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝ"ΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

a href="/ΣΤΕΛΕΧΟΣ%20ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ%20ΠΡΟΣΩΠΩΝ%20ΚΑΙ%20ΥΠΟΔΟΜΩΝ.pdf">ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠ"ΔΟΜΩΝ

a href="/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ%20ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ%20ΟΔΗΓΩΝ%20ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ%20ΚΑΙ%20ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ.pdf">ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣ"ΚΛΕΤΩΝ

a href="/ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ%20ΗΥ%20ΚΑΙ%20ΤΗΛΕΦ.%20ΚΕΝΤΡΩΝ,%20ΠΑΡΟΧΗΣ%20ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ%20ΚΑΙ%20ΕΞΥΠ.%20ΠΕΛΑΤΩΝ%20ΑΠΟ~.pdf">ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ , ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛ"ΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΥΦΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ

a href="/ΦΥΛΑΚΑΣ%20ΜΟΥΣΕΙΩΝ%20ΚΑΙ%20ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ%20ΧΩΡΩΝ.pdf">ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ"ΧΩΡΩΝ

a href="/ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ%20ΠΤΗΣΕΩΝ.pdf">ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΤΗΣ"ΩΝ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ)

 

 

a href="/ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΤΗΣ%20ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ%20-%20ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ%20(ΑΤΟΜΑ%20ΜΕ%20ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ%20ΟΡΑΣΗΣ).pdf">ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ -ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜ"ΤΑ ΟΡΑΣΗΣ)

 

 

a href="/ΞΕΝΑΓΟΣ_ΣΕ%20ΜΟΥΣΕΙΑ%20ΚΑΙ%20%20ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ-%20ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ%20ΧΩΡΟΥΣ%20(ΑΤΟΜΑ%20ΜΕ%20ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ%20~.pdf">ΞΕΝΑΓΟΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΑΤΟΜΑ "Ε ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ)