20 Νέοι Οδηγοί Κατάρτισης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

Με την υπ' αριθ. ΦΒ6/33022/K3/23-03-2021 Απόφαση της υπουργού Παιδείας όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1315/τ.Β’/5-4-2021, εγκρίθηκαν οι πρώτοι είκοσι (20) νέοι Οδηγοί Κατάρτισης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ.

Πατήστε εδώ για τους νέους Οδηγούς κατάρτισης.