Νέοι Οδηγοί Κατάρτισης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ

Με την υπ' αριθ. ΦΒ6/33022/K3/23-03-2021 Απόφαση της υπουργού Παιδείας όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1315/τ.Β’/5-4-2021, εγκρίθηκαν οι πρώτοι είκοσι (20) νέοι Οδηγοί Κατάρτισης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ.

Οι νέοι Οδηγοί κατάρτισης αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες:

a href="/attachments/article/1660/1. Συνοδός Βουνού.pdf" target="_bl" rel="noopen" class="at_u" style="colo" title="Μετα">1. Συνοδός Βουν"ύ.pdf

a href="/attachments/article/1660/2. Στέλεχος Υπηρεσιών Αερομεταφοράς.pdf" target="_blank" rel="noopene" class="at_url" style="color:" title="Μεταφόρτωση αυτού του">2. Στέλεχος Υπηρεσιών Αερομεταφοράς.pdf</a></sp"></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: verdana, geneva; color: #">a href="attachments/article/1660/3. Κυβερνήτης Σκαφών Αναψυχής.pdf" targ"t="_blank" rel="n" class="at_url" style="" title="Μεταφόρτωση αυτ">3. Κυβερνήτης Σκαφών Αναψυχής.pdf</a"

a href="/attachments/article/1660/4. Τεχνικός Μελισσοκομίας.pdf" target="_blank" rel" class="at_url" styl" title="Μεταφόρτωση ">4. Τεχνικός Μελισσοκομίας.pdf<"></span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-"><a href="attachments/article/1660/5. Τεχνικός Γαλακ" target=""_blan" rel=""noopene"" class=""at_u" style=""color:"" title=""Μεταφόρτωση" style="&quo">a href="attachments/article/1660/6. Τουριστικός Συνοδός.pdf" target=&q"ot;_blank" " class="at_url" s" title="Μεταφόρτω">6. Τουριστικός Συνοδός.pd"

a href="/attachments/article/1660/7. Ζωγραφική Τέχνη.pdf" target="_bla" rel="noopene" class="at_ur" style="color" title="Μεταφ">7. Ζωγραφική Τέχν".pdf

a href="/attachments/article/1660/8. Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου.pdf" target="_blank" rel="n" class="at_url" style="" title="Μεταφόρτωση αυτ">8. Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου.pdf</a"

a href="/attachments/article/1660/9. Σχεδιαστής Δομικών Έργων Γεωπληροφορικής.pdf" target="_blank" rel="noopener" clas" style="color: #0000ff;" title="Μετα">9. Σχεδιαστής Δομικών Έργων Γεωπληροφορ"κής.pdf

a href="/attachments/article/1660/10. Τεχνικός Βιολογικής-Οργανικής Γεωργίας.pdf" target="_blank" rel="noopener" cl" style="color: #0000ff;" title="Με">10. Τεχνικός Βιολογικής-Οργανικής Γ"ωργίας.pdf

a href="/attachments/article/1660/11. Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία.pdf" target="_blank" rel="noopener" class="at_url" style="color: " title="Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (11. Τεχνολογίες Επικοι">11. Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία.pdf</a></span></p><p><span s"><a href="attachments/article/1660/12. Κεραμική Τέχνη.pdf" target="_bl" rel="noopen" class="at_u" style="color: #0000ff;" title="Μεταφόρ">12. Κεραμική Τέχνη.pdf</a></span></p> <p><span style="font-size: 12pt; font-family: verdana, geneva; color: #0000ff;">a href="attachments/article/1660/13. Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών Ηλε"τροακουστικών Διατάξεων.pdf" target="_blank" rel="noopener" class="at_url" st" title="Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (13. Τεχνικ">13. Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων.pdf</a></span></p> <p"a href="/attachments/article/1660/14. Διαχειριστής Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων.pdf" target="_blank" rel="noopener" class="at_ur" style="color: #0000ff;" title="Μεταφόρτωση ">14. Διαχειριστής Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων.pd"

a href="/attachments/article/1660/15. Χειριστής Ηλεκτρονικής Συνάρμοσης Εικόνας.pdf" target="_blank" rel="noopener" class" style="color: #0000ff;" title="Μεταφ">15. Χειριστής Ηλεκτρονικής Συνάρμοσης Εικ"νας.pdf

a href="/attachments/article/1660/16. Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας.pdf" target="_blank" rel="noopener" class" style="color: #0000ff;" title="Μεταφ">16. Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοιν"νίας.pdf

a href="/attachments/article/1660/17. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Αγροτικής Οικονομίας.pdf" target="_blank" rel="noopener" class="at_url" style="color:" title="Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (17. Στέλεχος Διοίκηση">17. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Αγροτικής Οικονομίας.pdf</a></span></p><p><spa" style="font-size: 12pt; font-family: verdana, geneva; color: #0000ff;"><a href="attachments/article/1660/18. Τεχνικός Αγροτουρισμού.pdf" target="_blank&" class="&q" title="&qu">18. Τεχνικός Αγροτουρισμού.pdf</a></span></p><p><span style="font-size: 12pt; font-family: verdana, geneva; color: #0000ff;"><a href="attachments/article/1660" target=""_blank"" class="&q" title="&qu" /></span></p> <p /><span style="font-size: 12pt; font-family: verdana, geneva; color: #0000ff;" />a href="attachments/article/1660/20. Στέλεχος Επιχειρή"εων Τυποποίησης Μεταποίησης Εμπορίας Αγροτικών Προϊόν~.pdf" target="_blank" rel="noopener" class="at_url" style="color: #00" title="Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (20. Στέλεχος Επιχειρήσεων">20. Στέλεχος Επιχειρήσεων Τυποποίησης Μεταποίησης Εμπορίας Αγροτικών Προϊόν~.pdf</a></span></p>"