Τι είναι το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο δημιουργεί ευκαιρίες για όσους νέους 18-30 ετών επιθυμούν να κάνουν εθελοντισμό και να υλοποιήσουν τα δικά τους σχέδια αλληλεγγύης που θα ωφελήσουν κοινότητες σε όλη την Ευρώπη.

Το Πρόγραμμα έχει στόχο να ενισχύσει τη συμμετοχή των νέων και των οργανώσεων σε προσβάσιμες και υψηλής ποιότητας δραστηριότητες αλληλεγγύης, ως μέσο ενίσχυσης της συνοχής, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ενεργού συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν αυτής, αντιμετωπίζοντας κοινωνικές και ανθρωπιστικές προκλήσεις επί τόπου, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών. Στηρίζοντας άλλους, όπως είναι τα πιο ευάλωτα μέλη των κοινωνιών, οι νέοι υλοποιούν έμπρακτα τις αξίες της Ε.Ε και αποκτούν επίσης δεξιότητες και εμπειρία, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών δεξιοτήτων, που μπορεί να είναι πολύτιμες κατά την αναζήτηση θέσης εργασίας ή την περαιτέρω εκπαίδευση και εξέλιξή τους.

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, με τον ειδικό του προϋπολογισμό ύψους 1,009€ δισ. για την περίοδο 2021-2027, θα δώσει ευκαιρίες σε τουλάχιστον 270.000 νέους ανθρώπους. Οι νέοι αυτοί θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και ανθρωπιστικών προκλήσεων μέσω του εθελοντισμού ή μέσω της δημιουργίας δικών τους σχεδίων αλληλεγγύης.

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης έχει οριστεί ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του εν λόγω προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την σχετική ενότητα στη ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ πατώντας εδώ.