Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων υποδιευθυντών Σ.Α.Ε.Κ. στα Σωφρονιστικά Καταστήματα

school teacher hold apple in classroom at blackboard.

Πατήστε εδώ για τον Πίνακα δεκτών υποψηφίων υποδιευθυντών Σ.Α.Ε.Κ. στα Σωφρονιστικά  Καταστήματα.

Πατήστε εδώ για τον Πίνακα μη δεκτών υποψηφίων υποδιευθυντών Σ.Α.Ε.Κ. στα Σωφρονιστικά  Καταστήματα.