Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας Υποψήφιων Υποδιευθυντών Σ.Α.Ε.Κ. στα Σωφρονιστικά Καταστήματα

 

Teacher old school generation. Experienced lecturer. Mature teacher enjoy teaching. Sharing knowledge. Earning certifications for particular programs. Senior intelligent man teacher at chalkboard.

                               Πατήστε εδώ για τον Πίνακα.