Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Υποδιευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας στα Σωφρονιστικά Καταστήματα (Πρόσκληση με ΑΔΑ:Ψ5ΒΞ46ΝΚΠΔ-ΝΜΛ)

 

 

old professor making notes copybook

                                 Πατήστε εδώ για τον Πίνακα.