Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων Υποδιευθυντών ΣΑΕΚ στα Σωφρονιστικά Καταστήματα (Πρόσκληση με ΑΔΑ ΨΨΞΨ46ΝΚΠΔ-3ΒΡ)

school teacher hold apple in classroom at blackboard.

                                       Πατήστε εδώ για το πρόγραμμα συνεντεύξεων.