Αναζήτηση συγγραφέων εκπαιδευτικών εγχειριδίων ειδικοτήτων: ΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ και ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

teliki

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στο πλαίσιο της βελτίωσης της ποιότητας της παρεχόμενης κατάρτισης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και ειδικότερα της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069281, το οποίο υλοποιείται από κοινοπραξία των κοινωνικών εταίρων, ενημερώνει ότι:

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο του ΠΕ2 του Υποέργου 3 της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)»  με κωδικό ΟΠΣ 5069281 που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, δημοσιεύει τις ακόλουθες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση συγγραφέων μαθησιακών ενοτήτων των εκπαιδευτικών εγχειριδίων και της τράπεζας θεμάτων των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.:

8. ΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ - αναζήτηση συγγραφέων για 5 μαθησιακές ενότητες (σχετικός υπερσύνδεσμος φορέα: 8. ΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ)

13. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - αναζήτηση συγγραφέων για 3 μαθησιακές ενότητες (σχετικός υπερσύνδεσμος φορέα: 13. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ)

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα: 16/04/2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 29 Απριλίου 2024 και ώρα 15:00

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο του ΠΕ2 του Υποέργου 3 της Πράξης «Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)»  με κωδικό ΟΠΣ 5069281 που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, δημοσιεύει την ακόλουθη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αναζήτηση συγγραφέα δύο (2) μαθησιακών ενοτήτων του εκπαιδευτικού εγχειριδίου και της τράπεζας θεμάτων της ειδικότητας των Ι.Ε.Κ.:

7. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - αναζήτηση συγγραφέα για τις μαθησιακές ενότητες «Αγγλική τεχνική ορολογία» και «Αγγλική μηχανοτρονική ορολογία» (σχετικός υπερσύνδεσμος φορέα: 7. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα: 15/04/2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 26 Απριλίου 2024 και ώρα 15:00.