ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.) ΤΟΥ Ν.4763/2020 (Α’ 254) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

 

 

empty classroom education university 2

 

Πατήστε εδώ για τον ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ.Δ.Β.Μ.) ΤΟΥ Ν.4763/2020 (Α’ 254) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024