Επαναδημοσίευση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη/ιδας μέλος της ομάδας διοικητικής υποστήριξης του Υποέργου 6 «Δράσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση στις ΜΕΤ Πελοποννήσου-Κρήτης

 

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακαλώ πατήστε εδώ.