Υποστηρίξτε την κληρονομιά του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων: ανατροφοδότηση

 

eys logo unofficial

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων (Έτος) έληξε στις 8 Μαΐου 2024 (για περισσότερες πληροφορίες πατήστε το ακόλουθο σύνδεσμο here). Σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε στο Έτος, το οποίο λειτούργησε ως πλατφόρμα για την ανάδειξη του έργου, των στόχων και της συνεργασίας σχετικά με τις δεξιότητες για τις οποίες έχουμε όλοι δεσμευτεί. Καθ' όλη τη διάρκεια του Έτους, η συμμετοχή, το πάθος και η συνεργασία σας ήταν κεντρικής σημασίας για την προώθηση θετικών αλλαγών και την καλλιέργεια μιας νοοτροπίας αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανειδίκευσης. 

Για να βελτιώσουμε περαιτέρω την κατανόηση των αποτελεσμάτων του Έτους, σας καλούμε να συμμετάσχετε σε μια σύντομη ηλεκτρονική έρευνα (πατήστε το ακόλουθο σύνδεσμο online survey), η συμπλήρωση της οποίας διαρκεί λιγότερο από 5 λεπτά.

Η Ομάδα ACVT/DGVT