Δράσεις για την αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων

 

3 4 2023

Για το Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με «δράσεις για την αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων» πατήστε εδώ.