10.04.2024: Συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα ΕΕΚ & ΔΒΜ στη Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε.

 

1 Screenshot 2024 04 10 155737

Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Γεώργιος Βούτσινος, συμμετείχε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, κ. Λάζαρου Κυρίζογλου, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. την Τετάρτη 10 Απριλίου 2024 στα γραφεία της Ένωσης στην Αθήνα, στο πλαίσιο συζήτησης των θεμάτων που απασχολούν τους Δήμους της χώρας σχετικά με  δράσεις και προγράμματα τον τομέα της Διά Βίου Μάθησης.

Ο Γενικός Γραμματέας εξέφρασε την δεδομένη πολιτική βούληση να δημιουργηθούν οι συνθήκες και συγκεκριμένο πρόγραμμα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, ώστε οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι να αποκτήσουν τη δυνατότητα  παροχής στους δημότες τους προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο κ. Βούτσινος παρουσίασε το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) από τους Ο.Τ.Α. α’ και β’  βαθμού (ν. 4763/2020) , καθώς και την εναλλακτική  δυνατότητα ίδρυσης δημόσιων Κ.Δ.Β.Μ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., με έδρα τους Δήμους οι οποίοι θα εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον.

 Η εν λόγω συζήτηση έκλεισε με την αμοιβαία δέσμευση για στενή συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. με την αρμόδια Επιτροπή Παιδείας της Κ.Ε.Δ.Ε.

2 DSC 1687