Προσφορά θέσεων μαθητείας από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα για το «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας» περιόδου 2024-2025

Τo Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση μαθησιακών διαδρομών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στηρίζει τον θεσμό της Μαθητείας. Στο πλαίσιο αυτό,  φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αναλαμβάνουν να παράσχουν στον μαθητευόμενο μάθηση στον εργασιακό χώρο, σύμφωνα με καθορισμένα προγράμματα σπουδών, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή. Το Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας αποτελεί ένα από τα πρωτοποριακά σχήματα μαθητείας ενηλίκων σε όλη την Ευρώπη.

Με πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης καλούνται οι φορείς του δημόσιου τομέα να προσφέρουν θέσεις Μαθητείας για το έτος 2024-2025, από 15/4/2024 έως 31/5/2024 στον ιστότοπο https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/ στηρίζοντας έμπρακτα τον θεσμό της Μαθητείας και επενδύοντας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση των νέων.

Το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει και η διαδικασία για τη δήλωση θέσεων Μαθητείας από φορείς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος  Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας. 

Πατήστε εδώ για την πρόσκληση.