ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη  για την Τρίτη 2 Ιουλίου 2024 (από ώρα 12:00 και μετά) και την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024 διαδικασία  συνεντεύξεων των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας αναβάλλεται λόγω σοβαρού κωλύματος μέλους της επιτροπής συνεντεύξεων.

Θα υπάρξει ανακοίνωση στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης (https://gsvetlly.minedu.gov.gr) και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων υποψηφίων (https://directors.it.minedu.gov.gr) αναφορικά με τον εκ νέου προγραμματισμό της διαδικασίας των συνεντεύξεων που αναβλήθηκαν  και θα διενεργηθούν εντός της επομένης εβδομάδας