ΚΣΔ

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), για την υποβοήθηση του έργου του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ δύνανται να συνιστώνται Κλαδικά Συμβούλια Δεξιοτήτων (Κ.Σ.Δ.) για τη συστηματική παρακολούθηση των αναγκών του αντίστοιχου κλάδου σε επαγγελματικές δεξιότητες και τη βελτίωση της σύζευξης μεταξύ ζήτησης και προσφοράς δεξιοτήτων.

 

Συγκρότηση 1ου ΚΣΔ

Μετά την υποβολή πρότασης για τη σύσταση Κ.Σ.Δ. στους κλάδους κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης, υπόδησης και δέρματος από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), το Ινστιτούτο Εργασίας Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), το Σύνδεσμο Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων (ΣΚΕΕ) και τον Ελληνικό Σύνδεσμο Βιοτεχνών-Βιομηχάνων Υποδημάτων και Εξαγωγέων (ΕΛΣΕΒΒΥΕ) και την έγκριση της παραπάνω πρότασης από το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. με το με αρ. 8/4-5-2022 Πρακτικό της 8ης Συνεδρίασης του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ., συγκροτήθηκε το πρώτο Κ.Σ.Δ. για τους παραπάνω κλάδους με την με αριθ. K3/30446/2-8-2022 Υ.Α. με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών του κλαδικού συμβουλίου δεξιοτήτων στους κλάδους κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης, υπόδησης και δέρματος (Κ.Σ.Δ.-Κ.Ε.Υ.Δ.) και καθορισμός του τρόπου λειτουργιάς και των αρμοδιοτήτων του.» (B’ 4179).

Το παραπάνω αποτελεί το 1ο Κ.Σ.Δ.

Για την βρείτε την παραπάνω απόφαση πατήστε εδώ.

Το 1ο Κλαδικό Συμβούλιο έχει προτείνει την ίδρυση των παρακάτω ειδικοτήτων για τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.):

  • Σχεδίαση και Κατασκευή Υποδημάτων
  • Σχεδίαση και Παραγωγή Ενδυμάτων
  • Σχεδίαση και Παραγωγή Πλεκτών Ενδυμάτων
  • Διαχείριση και Προώθηση Προϊόντων Μόδας.