Ανακοινώσεις-Οδηγίες

a href="/uploads/1/4/0/8/140821638/23-3-22_Εισήγηση_για_9ωρη_διδασκαλία.pdf" target="_blank" style="><strong>23-03-22 Εισήγ"ση για 9ωρη διδασκαλία εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας
a href="/publications/mathiteia/anakoinoseis/14-02-22_Θέματα_Μεταλυκειακού_έτους-Τάξη_μαθητείας.pdf" target="_blank" style="color: #0000"><strong>14-02-22 Θέματα Μεταλυκειακ"ύ έτους-Τάξη μαθητείας
a href="/publications/mathiteia/anakoinoseis/14-02-22__Ενημερωτικό_για_αργια_χιονιων_-_κλειστο_εργοδότη_-_παρουσιολόγια.pdf" target="_blank" style="color: #0000ff;">14-02-22&nbs"; Ενημερωτικό για αργια χιονιων - κλειστο εργοδότη - παρουσιολόγια
a href="/publications/mathiteia/anakoinoseis/03-02-22_Ενημερωτικό.pdf" target="_" style="co">03-02-22 "νημερωτικό
a href="/publications/mathiteia/anakoinoseis/28-01-22_Ανακοίνωση_για_παράταση_προθεσμίας_υπογραφής_συμβάσεων.pdf" target="_blank" style="color: #0000ff;">28-01-2" Ανακοίνωση για παράταση προθεσμίας υπογραφής συμβάσεων
a href="/publications/mathiteia/anakoinoseis/24-01-22__Ανακοίνωση_για_ολιγομελή.pdf" target="_blank" styl">24-01-22  Ανακο"νωση για ολιγομελή
a href="/publications/mathiteia/anakoinoseis/20-01-22_Οδηγία_για_ολιγομελή.pdf" target="_blank" ">20-01-22 Οδηγία "ια ολιγομελή
a href="/publications/mathiteia/anakoinoseis/17-01-22__Οδηγίες_για_αποφάσεις_έγκρισης_λειτουργίας_τμημάτων.pdf" target="_blank" style="color: #0000ff;">17-0"-22  Οδηγίες για αποφάσεις έγκρισης λειτουργίας τμημάτων
a href="/publications/mathiteia/anakoinoseis/12-01-22_Πρόσληψη_εκπαιδευτικών_για_το_Μεταλυκειακό_έτος_–_Τάξη_μαθητείας.pdf" target="_blank" style="color: #0000ff;">12-01-22 Πρόσλη"η εκπαιδευτικών για το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας
a href="/publications/mathiteia/anakoinoseis/3-11-21_Χρονοδιάγραμμα_Υλοποίησης.pdf" target="_blank" style=">3-11-21 Χρονοδιάγραμμα"Υλοποίησης
a href="/publications/mathiteia/anakoinoseis/3-11-21_Χρονοδιάγραμμα_υλοποίησης_Τάξης_Μαθητείας_2021-22_-_Σχετικές_οδηγίες.pdf" target="_blank" style="color: #0000ff;">3-11-21 Χρο"οδιάγραμμα υλοποίησης Τάξης Μαθητείας 2021-22 - Σχετικές οδηγίες
a href="/publications/mathiteia/anakoinoseis/27-10-21__Διορθώσεις_στην_κατανομή_θέσεων_μαθητείας___Ανακοινοποίηση_στο_ορθό_της_πρόσκλησης_-_Ενημέρωση_ΕΠΑ.pdf" target="_blank" style="color: #0000ff;">27-10-21  Διορθώσεις στην κατανομή θ"σεων μαθητείας & Ανακοινοποίηση στο ορθό της πρόσκλησης 
a href="/publications/mathiteia/anakoinoseis/26-10-21__Δελτίο_Τύπου_Έναρξης_μαθητείας.pdf" target="_blank" style="co">26-10-21  Δελτίο Τύπ"υ Έναρξης μαθητείας
a href="/publications/mathiteia/anakoinoseis/22-10-21_Διορθώσεις_στην_κατανομή_θέσεων_μαθητείας.pdf" target="_blank" style="color: #0000">22-10-21 Διορθώσεις στην κατανομή θ"σεων μαθητείας
a href="/publications/mathiteia/anakoinoseis/21-10-21_Έκδοση_και_ανάρτηση_στο_διαδίκτυο_της_Πρόσκλησης_Υποβολής_Αιτήσεων_για_συμμετοχή.pdf" target="_blank" style="color: #0000ff;">21-10-21 Έκδοση και ανάρτηση"στο διαδίκτυο της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων για συμμετοχή
a href="/publications/mathiteia/anakoinoseis/20-10-21_Σχέδιο_Πρόσκλησης_Υποβολής_Αιτήσεων_για_συμμετοχή_στη_Τάξη_Μαθητείας_περιόδου_2021-2022.pdf" target="_blank" style="color: #0000ff;">20-10-21 Σχέδιο Πρόσκλησης"Υποβολής Αιτήσεων για συμμετοχή στη Τάξη Μαθητείας περιόδου 2021-22
a href="/publications/mathiteia/anakoinoseis/14-10-21_Καταγραφή_Τμημάτων_Μαθητείας_περιόδου_2021-2022_στο_Π.Σ._Διαχείριση_Μαθητείας.pdf" target="_blank" style="color: #0000ff;">14-10-21 Καταγρα"ή Τμημάτων Μαθητείας περιόδου 2021-2022 στο Π.Σ. Διαχείριση Μαθητείας
a href="/publications/mathiteia/anakoinoseis/12-10-21_Νέα_έκθεση_αναφορά_στο_Πληροφοριακό_Σύστημα.pdf" target="_blank" style="color: #0000f">12-10-21 Νέα έκθεση αναφορά στο Πληρ"φοριακό Σύστημα
a href="/publications/mathiteia/anakoinoseis/18-06-21_ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ_ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ_ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ_2021.pdf" target="_blank" style="color: #0000ff;">18-06-21 Ο"ΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2021