Πρόγραμμα Σπουδών

1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ:

 

2. ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ:
a href="/publications/mathiteia/programma_spoudon/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ_ΣΠΟΥΔΩΝ_ΧΩΡΟΥ_ΕΡΓΑΣΙΑΣ.pdf" target="_blank"><span style="">ΦΕΚ 3993/Β' 17-9-20  Προ"ράμματα Σπουδών Χώρου Εργασίας