Τμήματα

a href="/publications/mathiteia/tmimata/Αν._Μακεδονίας_και_Θράκης.pdf" target="_blank" sty">ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ "/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
a href="/publications/mathiteia/tmimata/Αττικής.pdf" targe" style">ΠΕΡΙΦ"ΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
a href="/publications/mathiteia/tmimata/ΒΟΡΕΙΟΥ_ΑΙΓΑΙΟΥ.pdf" target="_bla" style="color">ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ"Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
a href="/publications/mathiteia/tmimata/ΔΥΤΙΚΗΣ_ΕΛΛΑΔΑΣ.pdf" target="_bla" style="color">ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ"Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
a href="/publications/mathiteia/tmimata/ΔΥΤΙΚΗΣ_ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.pdf" target="_blank"">​ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ"ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
​ href="/publications/mathiteia/tmimata/ΗΠΕΙΡΟΥ.pdf" targe" style">ΠΕΡΙΦ"ΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
a href="/publications/mathiteia/tmimata/ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.pdf" target=" style="">ΠΕΡΙΦΕΡ"ΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
a href="/publications/mathiteia/tmimata/ΙΩΝΙΩΝ_ΝΗΣΩΝ.pdf" target="_" style="co">ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ"ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
a href="/publications/mathiteia/tmimata/ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ_ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.pdf" target="_blank" s">ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣ" Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
a href="/publications/mathiteia/tmimata/ΚΡΗΤΗΣ.pdf" targ" styl">ΠΕΡΙ"ΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
a href="/publications/mathiteia/tmimata/ΝΟΤΙΟ_ΑΙΓΑΙΟ.pdf" target="_" style="co">ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ"ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
a href="/publications/mathiteia/tmimata/ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.pdf" target="_b" style="col">ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ"Η Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
a href="/publications/mathiteia/tmimata/ΣΤΕΡΕΑΣ_ΕΛΛΑΔΑΣ.pdf" target="_bla" style="color">ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ"Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
a href="/publications/mathiteia/tmimata/ΥΑ_ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ_1Η_ΦΑΣΗ.pdf" target="_blank" style="color: ">ΥΑ 155398/Κ5/3"-11-21 Ολιγομελή 1η Φάση
a href="/publications/mathiteia/tmimata/ΥΑ_ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ_2Η_ΦΑΣΗ.pdf" target="_blank" style="color: ">ΥΑ 163335/Κ5/1"-12-21 Ολιγομελή 2η Φάση
a href="/publications/mathiteia/tmimata/ΥΑ_ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ_2Η_ΦΑΣΗ_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_ΣΤΟ_ΟΡΘΟ.pdf" target="_blank" style="color: #0000">ΥΑ 169798/Κ5/27-12-21 Ολιγομελή 2η "άση _ Ανακοινοποίηση στο Ορθό
a href="/publications/mathiteia/tmimata/ΥΑ_ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ_3Η_ΦΑΣΗ.pdf" target="_blank" style="color: ">ΥΑ 9663/Κ5/31-"-22 Ολιγομελή 3η Φάση