Θεσμικό Πλαίσιο

Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Κανονισμός Λειτουργίας
a href="/publications/mathiteia/thesmiko/ΦΕΚ_4146_Β_9-9-21_Πλαίσιο_ποιότητας_μαθητείας.pdf" target="_blank" style="colo">ΦΕΚ 4146/Β΄/9-9-21</a></spa"></div> </td> <td class="cell">"
Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας
a href="/publications/mathiteia/thesmiko/ΦΕΚ_5213_Β_11-11-21_Θέσεις_για_μαθητεία_στο_δημόσιο.pdf" target="_blank" style="color:">ΦΕΚ 5213/Β'/11-11-21</a></spa"></div> </td> <td class="cell"> "
Καθορισμός του αριθμού των θέσεων σε φορείς του Δημοσίου Τομέα
a href="/publications/mathiteia/thesmiko/ΦΕΚ_5342_Β_17-11-21_ΕΝΑΡΞΗ_ΛΗΞΗ_ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ.pdf" target="_blank" style">ΦΕΚ 5342/Β΄/17-11-21<"></span></div></td><td "><div class="paragraph"><" style="color: #000000; fon"><strong>Καθορισμός έναρξης"και λήξης Μαθητείας
a href="/publications/mathiteia/thesmiko/ΦΕΚ_ΕΝΑΡΞΗΣ_ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ_ΜΕ_ΤΗ_ΔΙΟΡΘΩΣΗ.pdf" target="_blank" style="color:">ΦΕΚ 5365/Β΄/2-12-21</a></span"
Διόρθωση σφάλματος στην ΥΑ Έναρξης Μαθητείας
a href="/publications/mathiteia/thesmiko/ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ_ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ_ΕΠΑΛ_ΦΕΚ_1664-4-15-5-18.pdf" target="_blank" style="">ΦΕΚ 1664/Β΄/15-5-18</a>"></div></td><td class="ce"><div class="paragraph"><sp" style="color: #000000; font-"><strong>Αναθέσεις μαθημάτων "παγγελματικού Λυκείου
a href="/publications/mathiteia/thesmiko/ΝΕΟΙ_ΚΛΑΔΟΙ_ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.pdf" style="color: #0000ff;">Άρ. 29,&"bsp;Ν. 4521/18(38/Α/2-3-18)​
Κλάδοι και ειδικότητες Α'θμιας και Β΄θμιας εκπ/σης
a href="/publications/mathiteia/thesmiko/epal_mathiteias_επαγγελματικά_δικαιώματα.pdf" target="_blank" style">​Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ&"bsp;   -
Ν. 4386/2016 Επίπεδο 5 ΕΠΠ-EQF
Επαγγελματικά Δικαιώματα αποφοίτων Τάξης Μαθητείας
Επιδότηση Μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας
a href="/publications/mathiteia/thesmiko/ΦΕΚ_473-Β-8-2-22_amoives_syntoniston_ypeythynon_ekpaideytikon_mathiteias.pdf" ta" st">ΦΕ" 473/Β'/8-2-22
Αμοιβή Συντονιστών ΠΔΕ - Υπευθύνων ΔΔΕ - Εποπτών
a href="/publications/mathiteia/thesmiko/ΟΠΣ_5136470_Οδηγός_Υλοποίησης_και_Εφαρμογής_Φυσικού_Αντικειμένου_και_Διαχείρισης_Οικονομικού_Αντικειμένου.pdf" target="_blank" style="color: #0000ff;">ΟΠΣ 5136470 (Απ. 4773/2-12-21)</a></span></di" /></td><td class="cell"><div class="paragraph"><span style="color: #000000; font-siz" /><strong>Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού"Αντικειμένου