Μαθητεία-Πλαίσιο

 

mathiteia logo 3 10 2023

Ισχύον Πλαίσιο Λειτουργίας

21/11/2023  ΚΥΑ 132791/Κ5 - Αμοιβή Μαθητευομένων Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας (6597/Β’/21-11-2023)
13/10/2023 ΥΑ 113530/Κ5 - Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας (5953/Β'/13-10-2023)
3/4/2023 ΥΑ 36828/Κ5 - Εφαρμογή του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης μαθητείας (2139/Β'/3-4-2023)
13/2/2023 ΥΑ 16037/Κ5 - Tροποποίηση της υπό στοιχεία 138797/Κ5 απόφασης "Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας για την επιλογή Συντονιστών Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για την Μαθητεία και Υπεύθυνων Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) για την Μαθητεία (Β’ 5253)" (735/Β'/13-2-2023)
12/11/2021 YA 138797/Κ5 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας για την επιλογή Συντονιστών Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) για τη Μαθητεία (5253/Β'/12-11-2021)
9/9/2021 ΚΥΑ ΦΒ7/108652/Κ3 -Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας (4146/Β'/9-9-2021)
21/12/2020 Νόμος 4763/2020 - Κεφάλαιο ΣΤ' - Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική Κατάρτιση - Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας, όπως τροποποιήθηκε με τα αρ. 357 και 358 του Ν. 4957/2022

 

 espa png